Thuỷ Điện Bình Điền

Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào tổng sơ đồ VI trong danh mục phát triển nguồn điện cho khu vực Miền Trung.
Luỹ kế tháng 10
19.000 MW
Luỹ kế 2022
200.000 MW
Mực nước hồ
84.9m
Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀNÝ NGHĨA QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đòi hỏi yêu cầu phát triển ngành năng lượng tạo tiền đề cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Đối với khu vực Miền Trung, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là vùng kinh tế trọng điểm với sự xuất hiện hàng loạt các khu công nghiệp và khu chế xuất trong tương lai, do đó nhịp độ tăng trưởng của phụ tải rất lớn, việc đầu tư các dự án nguồn điện trong khu vực sẽ giúp phát triển đồng bộ với các dự án công nghiệp và tốc độ phát triển kinh tế vùng. Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào...

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Ban giám đốc
Ban giám đốc
Phòng tổng hợp
Phòng tổng hợp
Hội đồng quản trị
Phòng kinh tế kỹ thuật
Phòng kinh tế kỹ thuật
Bộ phận sản xuất
Bộ phận sản xuất

Dự án

Dự án hoàn thành

Đang cập nhật....

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN BINHDIEN HJSC
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN BINHDIEN HJSC

Giới thiệu về THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN

Nhà máy thủy điện Bình Điền với công suất 44 MW, điện năng bình quân năm 181 triệu kw/h, phát điện hòa lưới Quốc gia tháng 5 năm 2009 đáp ứng một phần nhu cầu phụ tải khu vực và được đưa vào tổng sơ đồ VI trong danh mục phát triển nguồn điện cho khu vực Miền Trung

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Xã Bình Điền - Thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0234 356 0230
Fax: 0123 456 789