Thủy điện Bình Điền

     

 

 

  

 

 
Thứ tư, 6/7/2022,  10:52:17  GMT+7

Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền kính chào Quý vị khách quý!

Giới thiệu Công đoàn cơ sở

 

Công đoàn Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tập đoàn Sông Đà, được thành lập theo Quyết định số 53/CĐ-TCT/TC ngày 12 tháng 02 năm 2004 về việc Thành lập Công đoàn cơ sở mới của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Sông Đà, nay là Công đoàn Tập đoàn Sông Đà.

Hiện nay, Công đoàn Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền có tổng số 68 công đoàn viên, có cơ cấu phù hợp theo mô hình tổ chức Công ty, gồm Ban chấp hành Công đoàn và 7 Tổ Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được cụ thể bằng phương hướng và nhiệm vụ do Nghị quyết các kỳ Đại hội Công đoàn đề ra, luôn lấy sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của Chi ủy Đảng, sự phối hợp cùng chính quyền và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty làm nguyên tắc trong mọi hoạt động. Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty đã triển khai đều khắp và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội với các nội dung chính: Tham gia xây dựng các Quy chế, chính sách của đơn vị, đồng thời kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của CBCNV. Động viên, khích lệ mọi nguồn trí lực của toàn thể CBCNV thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty. Phổ biến, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và đơn vị trong quần chúng người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ lao động Công ty ngày càng trưởng thành, có lý tưởng và đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực sáng tạo và năng suất lao động cao. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, là đầu mối xây dựng khối đoàn kết toàn thể công nhân viên chức - lao động của Công ty. Triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động văn hóa - thể thao, nữ công, thanh thiếu nhi nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, đồng thời động viên người lao động  tham gia tích cực các công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III, toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty tích cực đoàn kết đi đầu vượt khó, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền.

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Nhiệm kỳ III từ 2010 - 2012)

I. BAN CHẤP HÀNH:
- Chủ tịch: Đ/c Hoàng Tuấn Hưng
+ Chức vụ, đơn vị công tác:
+ Điện thoại:
+ Di động: 0983560230
+ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Phó Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Trường
+ Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng ca
+ Điện thoại:
+ Di động: 0918139731
+ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Ủy viên:
1. Đ/c Nguyễn Văn Thuần
2. Đ/c Lê Văn Lực
3. Đ/c Phan Thị Kim Chi
II. ỦY BAN KIỂM TRA:
- Chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Văn Thuần
- Uỷ viên: Đ/c Mai V ăn Minh, Vũ Thị Huệ
III. BAN NỮ CÔNG, KẾ TOÁN, THỦ QUỸ:
- Đ/c Phan Thị Kim Chi
 

 

 

TIN TỨC BÌNH ĐIỀN

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Ngày 30 tháng 5 năm 2022
251 MW
Lũy kế T5: 19625 MW

Lũy kế 2022: 

106907 MW

Mực nước hồ:  84.9 m    

-------------------------------------------------

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

LIÊN KẾT WEBSITE